• Disclaimer

    Hoewel de website van JW Vastgoed Advies met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van JW Vastgoed Advies informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.